MASSAGEPRAKTIJK

BAUKE DROST

MASSAGEPRAKTIJK BAUKE DROST

voor massage en blessurepreventie

Privacy verklaring

Massagepraktijk Bauke Drost is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Cotactgegevens

Massagepraktijk Bauke Drost

Moeder Teresastraat 9

1447XC Purmerend

tel: 0620494909

info@sportmasseur-baukedrost.nl

www.sportmasseur-baukedrost.nl


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Massagepraktijk Bauke Drost verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Massagepraktijk Bauke Drost verwerkt de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens doordat je deze hebt gegeven bij de intake en/of tijdens de behandeling.


Massagepraktijk Bauke Drost verwerkt alleen deze gegevens van minderjarige personen (jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Met welk doel/grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt

Massagepraktijk Bauke Drost verwerkt je gegevens voor:


Bewaar termijn

Uw gegevens worden bewaart gedurende de looptijd van je behandelingen. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).


Delen met derden

Massagepraktijk Bauke Drost verkoop je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluiten indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Je rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.


Je kunt hier voor een verzoek sturen naar info@sportmasseur-baukedrost.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.


Massagepraktijk Bauke Drost wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Cookies

Deze website maakt alleen gebruik van de basis/noodzakelijke cookies voor de technische en goede werking er van.


Beveiliging

Massagepraktijk Bauke Drost neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@sportmasseur-baukedrost.nl.